Kritiek Leefbaar op aanpak integratie

Leefbaar Rotterdam (LR) maakt zich in zijn initiatiefnota Rotterdam, stad van goud sterk voor de komst van zogeheten stadsscholen. Daar zouden kinderen van alle Rotterdamse basisscholen geregeld een dag samengebracht moeten worden om te praten over maatschappelijke thema’s, met als doel de integratie te bevorderen. Na driekwart jaar meent de grootste oppositiepartij in de Rotterdamse gemeenteraad zelf het voortouw te moeten nemen, omdat het toegezegde integratieplan van de verantwoordelijke PvdA-wethouder Orhan Kaya (Participatie en Cultuur) op zich laat wachten.

Volgens Marianne van den Anker, voormalig wethouder Veiligheid en Volksgezondheid, telt Rotterdam nog altijd te veel witte en zwarte scholen. „Door zwart en wit op jonge leeftijd eens in de twee weken samen te brengen, willen we investeren in een stad waar op korte termijn de verschillen al zijn geminimaliseerd. ”

Met het eigen integratieplan hoopt LR de nieuwe coalitie bestaande uit PvdA, VVD, CDA en GroenLinks wakker te schudden. Insteek van het document is volgens Van den Anker „heel simpel: gaan we door met het baanbrekende leefbaarbeleid of gaan we terug naar de situatie van 2002?”

In de nota dringt de partij verder aan op werkervaringsplaatsen tijdens inburgeringscursussen en een hardere aanpak van discriminatie van homoseksuelen. LR pleit ook voor een ‘geloofscode’, die door alle geloofsgemeenschappen moet worden onderschreven, met inachtneming van de scheiding tussen kerk en staat, en erkenning van de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

SP-fractievoorzitter Theo Cornelissen reageerde met gemengde gevoelens op het plan. „Dat idee van de stadsscholen is wel aardig, maar verder is het een beetje oude wijn in nieuwe zakken. In die geloofscode geloof ik niet; je moet mensen niet dwingen.”

Volgens een woordvoerder presenteert wethouder Kaya op 30 januari zijn plannen. Maar dat is volgens LR-fractievoorzitter Ronald Sorensen veel te laat. „Hij kan zijn ambtenaren niet aansturen. Het is natuurlijk een blamage voor die man dat wij hem vóór zijn.”

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Kritiek Leefbaar op aanpak integratie (8 januari, pagina 3) wordt Orhan Kaya een PvdA-wethouder genoemd. Hij vertegenwoordigt GroenLinks in het Rotterdamse college van B en W.