Haags protest tegen autoluw centrum

Den Haag krijgt een verkeerscirculatieplan. In de auto het centrum doorkruisen wordt onmogelijk gemaakt. Er is veel verzet tegen het plan.

Als het aan het Haagse stadsbestuur ligt, wordt het centrum van Den Haag autoluw. In 2009 moet het zijn opgedeeld in drie sectoren die onderling van elkaar zijn afgesloten. Wie van de ene naar de andere sector wil, zal moeten omrijden via de centrumring – een aantal straten die een kleine rondweg rond het centrum vormen.

Maar het verzet tegen dit zogenoemde Verkeerscirculatieplan Centrumgebied groeit. Bij het actiecomité VCP-Nee zijn nu 32 organisaties aangesloten: bewonersverenigingen, maar ook het Medisch Centrum Haaglanden en MKB Den Haag. „Er is heel weinig draagvlak voor”, zegt voorzitter Gerard Wallis de Vries van het actiecomité. Philippe le Clercq van de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF), óók deel van VCP-Nee: „Mensen die in de binnenstad wonen, moeten straks omrijden om thuis te komen. Als je uitgaat van 30.000 auto’s, kom je al gauw op 100.000 overbodige kilometers per dag.”

Het college van B en W, dat in Den Haag bestaat uit PvdA, VVD en GroenLinks, ziet dat heel anders. Volgens verkeerswethouder Pieter van Woensel is de centrumring juist bedoeld om zwaarder te worden belast. Bovendien, zegt hij, „heb ik liever dat auto’s een ommetje maken via de centrumring dan dat ze dwars door het centrum rijden.” Ook wijst hij op het ‘hogere doel’ van het plan: „We moeten concurreren met andere winkelgebieden zoals Leidsenhage en Rotterdam. Het centrum moet aantrekkelijker worden voor bezoekers.”

Philippe le Clercq denkt dat het VCP vooral is ontwikkeld om de Amsterdamse Veerkade en de Stille Veerkade te ontzien. Die straten waren de afgelopen jaren negatief in het nieuws omdat ze tot de meest vervuilde straten van het land behoren. „Het college plaatst het belang van 400 bewoners boven dat van de duizenden van de centrumring”, vindt Le Clercq.

Uit onderzoek naar de milieueffecten van het VCP, uitgevoerd door adviesbureau DGMR, blijkt inderdaad dat er minder verkeer zal komen op de Amsterdamse en de Stille Veerkade. En dat het verkeer op de centrumring zal toenemen. Bovendien, aldus het milieurapport, zal de totale hoeveelheid verkeer niet dalen.

Intussen hangen achter steeds meer ramen langs de centrumring de posters van het actiecomité, zoals in de statige Groot Hertoginnelaan. Ook een groep winkeliers aan de randen van het centrum willen het verkeerscirculatieplan niet. Zij vrezen verlies van omzet omdat het doorgaande verkeer niet meer door hun straten zal rijden. Het gaat, zegt Wallis de Vries van VCO-Nee, „om veel kleine, bijzondere winkels, die de stad een eigen gezicht geven, en waarvoor omzetverlies desastreus kan zijn.”

De stadsbestuur erkent dit – het verwacht voor een aantal winkels een omzetderving van vijf tot dertien procent. „Maar het totále economische effect zal positief zijn”, denkt wethouder Van Woensel. In november was hij met de raadscommissie verkeer op werkbezoek in Freiburg en Straatsburg, die het centrum al eerder autoluw maakten. „Daar vond een verschuiving in het winkelaanbod plaats.”Dat effect verwacht hij ook in Den Haag.

Volgens Wallis de Vries is het verkeerscirculatieplan een typerend voorbeeld van resultaat van coalitieonderhandelingen. PvdA en GroenLinks waren altijd al voor een VCP, maar de VVD was voor de verkiezingen nog fel tegen. Dat gold ook voor de persoon die het plan nu moet gaan uitvoeren, Pieter van Woensel. Maar nu heeft het vorig jaar aangetreden Haagse college het VCP tot een van de speerpunten van het collegeakkoord gemaakt.

Van Woensel erkent dat het VCP deel heeft uitgemaakt van de onderhandelingen. Wallis de Vries: „Het plan is er doorgedrukt. Bij ons comité zijn nogal wat organisaties aangesloten. Het is duidelijk dat er veel weerstand tegen het plan bestaat en daarom is het jammer dat het college daar totaal geen oog voor heeft.” Van Woensel weerlegt die kritiek. „Er zijn wel degelijk diverse inspraakavonden geweest”, zegt hij.

Volgens Philippe le Clercq van de BOF is dat echter niet voldoende. „Zoals het zo vaak gaat, waren bij die avonden heel weinig mensen aanwezig, simpelweg omdat ze er niet vanaf wisten. De meeste bewoners weten nu waarschijnlijk nog niet wat het VCP precies inhoudt.”

Wallis de Vries en Le Clercq van VCP-Nee zijn overigens niet per se tegen een verkeerscirculatieplan. Ze vinden alleen dat het huidige plan niet voldoet en dat de gemeente eerst andere opties had moeten onderzoeken. Le Clercq: „Wij denken ook dat een autoluw centrum de toekomst heeft. Maar bij de huidige variant profiteert alleen een heel kleine groep: de grote winkelstraten die toch al autovrij waren én de Veerkades.” Wethouder Van Woensel zegt dat alternatieven wel degelijk zijn onderzocht, „maar alles afwegende is dit de beste optie”.

De definitieve behandeling van het verkeersplan in de Haagse gemeenteraad is waarschijnlijk eind maart.

    • Brian van der Bol