De krant zet aan tot parkeerfraude

Tot mijn verbijstering zag ik een kadertje onderaan bladzijde 10 (nrc.next, 4 januari) waarin te lezen was dat je kunt frauderen met parkeerkaartjes, door ze te kopen van anderen. De krant zet zelfs aan tot het plegen van een strafbaar feit, met de zinsnede: ”Je eigen ticket verkopen kan natuurlijk ook, kijk op www.parkeergeld.nl”. Hoe kan een krant die bericht over de fraude van politiemensen van het KLPD in de parkeergarage in Zoetermeer, nu zelf meewerken aan het bekendmaken van een manier om te frauderen met parkeerkaartjes?

    • N. van den Berg Voorhout