Bevolking groeit door allochtonen

In 2050 telt Nederland naar verwachting 16,8 miljoen mensen, tegen 16,4 nu. Die groei komt volledig voor rekening van allochtonen. In 2050 zal 29 procent van de bevolking uit allochtonen bestaan, tegen 19 procent nu.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde nieuwste bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens deze prognose zal het aantal inwoners van Nederland blijven stijgen tot 2034, daarna zal de bevolking krimpen. Nederland zal in 2050 12 miljoen autochtonen tellen, 1,2 miljoen minder dan nu.

Onder allochtonen verstaat het CBS iemand die ten minste één in het buitenland geboren ouder heeft. Tot de niet-westerse allochtonen worden diegenen gerekend die uit Turkije komen of landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van voormalig Nederlands-Indië (nu Indonesië) en Japan. Alle overige personen die oorspronkelijk niet uit Nederland komen, worden tot de westerse allochtonen gerekend.

Bij de toename van de niet-westerse allochtonen gaat het voornamelijk om de tweede, in Nederland geboren, generatie. Tussen 2006 en 2050 zullen die tweede-generatieallochtonen in aantal verdubbelen tot bijna 1,5 miljoen mensen. Bij de westerse allochtonen gaat het voornamelijk om immigranten uit de Europese Unie. In 2050 zal driekwart van de eerste generatie westerse allochtonen uit de EU-landen komen. Nu is dat iets meer dan de helft.

Van de niet-westerse allochtonen zijn nu de Turken, Marokkanen en Surinamers in de meerderheid. Deze groepen zullen in de komende decennia naar verhouding „bescheiden” groeien. De groei zit vooral in de groep niet-westerse allchtonen die onlangs naar Nederland zijn gekomen, onder meer uit landen als China, Irak, Afghanistan en Iran. Deze mensen zijn relatief jong, waardoor de tweede generatie sterker zal groeien. Doordat de niet-westerse allochtonen gemiddeld jonger zijn dan westerse allochtonen en autochtonen, remmen zij de vergrijzing iets af. Nu is een op de dertig niet-westerse allochtonen 65 jaar of ouder, in 2050 zal dat ongeveer een op de zes zijn.

De prognose van het CBS valt iets lager uit dan de prognose van twee jaar geleden toen het CBS in 2050 17 miljoen inwoners verwachtte. De bijstelling komt door de strenge immigratieregels en de vergrijzing onder allochtonen.