‘Wij gaan goed om met mensen die wat anders willen’

Bas Rüter Foto Jørgen Krielen Jorgen Krielen/28-12-2006/Zeist/Bas Ruter. Krielen, Jorgen

Triodos Bank heeft onlangs het eerste culturele beleggingsfonds van Nederland opgericht. Doel is steun te geven aan musea en podiumkunsten. Fondsbeheerder Bas Rüter vindt het jammer dat Triodos Bank de enige bank in Nederland is met een cultuurfonds. „Ik nodig iedereen uit om ook een cultuurfonds in het leven te roepen. Dat is goed voor de kunst.”

Waarom heeft Triodos Bank een cultuurfonds opgericht?

„Sinds enkele jaren kent Nederland een fiscale vrijstelling van ruim 50.000 euro per persoon voor culturele beleggingen. Er bestond al een vrijstelling voor groen en sociaal-ethisch beleggen en een aparte vrijstelling voor individuele leningen aan startende ondernemers en culturele beleggingsfondsen. Maar er was nog geen cultuurfonds.”

In wat voor cultuur investeert het fonds?

„Het gaat om museale en podiumkunsten, in verschillende categorieën en in het hele land. Triodos Cultuurfonds steekt geld in kleine projecten, van minimaal 100.000 euro, en grote, van gemiddeld 20 miljoen euro. We hebben inmiddels enkele tientallen projecten verzameld die in aanmerking komen. Gezamenlijk vergen die een investering van circa 450 miljoen euro. Behalve de financiering van nieuwbouw verzorgen we de herfinanciering van leningen, zodat cultuurinstellingen goedkoper uit zijn en geld overhouden voor kunst.”

Concrete voorbeelden?

„We hebben de herfinanciering van een lening van het Korzo Theater in Den Haag en het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam verzorgd. We hebben bijgedragen aan de verbouwing van Carré en financieren ook het Glasmuseum in Leerdam. In Utrecht financieren we goedkope werkruimte voor 300 kunstenaars in samenwerking met de Stichting Werkruimten Kunstenaars.”

Waarom is Triodos Bank de enige met een cultuurfonds?

„Er komt het een en ander bij kijken voordat een cultureel project is goedgekeurd voor fiscaal beleggingsvoordeel. Eerst moet de overheid oordelen welke culturele initiatieven onder de regeling vallen. Daarvoor is advies nodig van de Mondriaan Stichting of het adviesorgaan voor amateurkunst en podiumkunsten (FAPK). Dat advies moet worden bekrachtigd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën. Bovendien zijn veel banken bang dat er te weinig projecten zijn waarvoor de overheid deze cultuurverklaring wil afgeven. Wat ook meespeelt, is dat banken graag als zekerheid voor de financiering een onderpand of gemeentegarantie willen hebben. Een rondreizend toneelgezelschap bijvoorbeeld heeft geen van beide. Tot slot zijn veel banken bang om dergelijke projecten te financieren omdat ze relatief veel begeleiding vergen. Maar dat is juist onze specialiteit. Wij zijn groot geworden met de financiering van biologische landbouw, van windenergieprojecten etcetera. We zijn juist goed in de omgang met mensen die wat anders willen.”

Op welk rendement kan de belegger rekenen?

„We gaan uit van 4,5 tot 5 procent per jaar, inclusief het belastingvoordeel. En dat is mooier dan de mooiste internetspaarrekening.”

    • Friederike de Raat