Sterrenkundige astrologiecursus

Kan een instituut dat zich ten doel stelt de kennis van weer- en sterrenkunde te bevorderen zijn ruimten verhuren aan een vereniging die de astrologie propageert? Jawel, zegt Peter de Haan, directeur van Museum Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. Onder geen beding, zegt Cees de Jager, wereldberoemd astronoom en oud-hoogleraar die ooit directeur van deze sterrenwacht op het gelijknamige Utrechtse bastion was. Hij is nu nog lid van de adviesraad en bestuurslid van de stichting Vrienden van Museum Sterrenwacht Sonnenborgh.

De Jager werd ruim een maand geleden gealarmeerd over het feit dat op 2 en 3 februari op die sterrenwacht een astrologisch symposium zal worden gehouden. Dat gebeurt ter viering van het tienjarig bestaan van de Astrologische Associatie, een vereniging die als doel heeft de astrologie te professionaliseren. Heftige protesten en dringende verzoeken van De Jager om de overeenkomst terug te draaien hadden geen resultaat.

De controverse is een gevolg van het feit dat sterrenwacht Sonnenborgh – aanvankelijk een professionele sterrenwacht en later een publiekssterrenwacht – sinds enkele jaren deel uitmaakt van het Universiteitsmuseum. De directeur van dit museum, Peter de Haan, zwaait sindsdien ook de scepter over de sterrenwacht. Hij begrijpt dat De Jager “vanuit zijn ongelooflijke status en ervaring zeer fundamentele bezwaren heeft tegen de astrologie. We hebben echter ook een commerciële kant en voor de verhuur van ruimten gelden regels die iedere verhuurder van zalen moet hanteren.” Die impliceren dat alleen partijen mogen worden geweigerd die de grondwet schenden of overlast veroorzaken.

De Haan beschouwt deze zaak als een vervelend incident, “omdat ook het Universiteitsmuseum absoluut niet geassocieerd wil worden met allerlei pseudowetenschappen, waartoe wij ook de astrologie rekenen. In voorkomende gevallen zullen we dan ook proberen om partijen die zich niet verhouden tot onze doelstellingen door te verwijzen naar een andere locatie”. Het verbreken van een eenmaal gesloten huurovereenkomst is echter geen optie, “omdat de schade daarvan wellicht groter is dan wat je ermee wenst te bereiken”.

Volgens De Haan is in dit specifieke geval inmiddels al wel afgesproken dat de astrologen “een stevig college sterrenkunde zal worden gegeven, om ze te laten zien wat echte wetenschap is”.

Het is echter de vraag of De Jager daar genoegen mee neemt. Hij meent dat hij met het besluit van De Haan zal worden vereenzelvigd en overweegt – als het astrologiesymposium doorgaat – alle banden met Sonnenborgh te verbreken. De Jager geeft tot nu toe nog steeds publiekslezingen op het bastion. “Zesenzestig jaar geleden kwam ik daar voor het eerst. Het zal me moeite kosten, maar ik kan niet anders”, zegt hij.

    • George Beekman