Romeinse weg ontdekt in Houten

AMSTERDAM, 6 jan. In de gemeente Houten zijn restanten aangetroffen van wat vermoedelijk een Romeinse militaire weg is geweest, waar soldaten de noordgrens van het Romeinse rijk beschermden tegen Germaanse stammen. Houten bielsen werden gebruikt om de zijkanten van de weg te behoeden voor erosie. Experts hopen met jaarring-analyse houtmonsters daarvan te kunnen dateren, aldus archeoloog Wilfried Hessing. De weg werd ontdekt tijdens uitbreidingswerkzaamheden aan een spoorwegtracé door Prorail. De Romeinse weg is in zeer goede staat, aldus een woordvoerder van de gemeente Houten. In de komende weken zullen archeoloog Hessing en Prorail een deel van de weg verder blootleggen en proefopgravingen doen om het verdere verloop te determineren. Volgens Hessing was de weg waarschijnlijk in gebruik van ca. 50 na Chr. tot 300 jaar later, waarna hij in verval raakte.