Nieuwe leren

De brief van drs. A. de Vries (W&O, 30 december) is mij uit het hart gegrepen. Het idee dat alles geleerd kan worden zoals je je moedertaal leert, is al lang achterhaald. De nieuwe taalverwervingstheorieën leren ons dat verschillende mensen op veel verschillende manieren talen leren. De een leert een nieuwe taal inderdaad gewoon door te luisteren, een ander heeft grammaticale regels nodig, een derde leert door middel van vaste structuren.

Ook voor het nieuwe leren geldt: niet iedereen leert op dezelfde manier of is altijd geïnteresseerd. En als je niet weet wat er te leren valt, kom je ook niet op het idee. Ik kan me niet voorstellen dat een kind vraagt om voorgelezen te worden als niet eerst ouderen dat voor dat kind gedaan hebben. Of dat het uit zichzelf vraagt een computerspelletje te mogen spelen waarmee je kunt leren rekenen als het zo’n spelletje nooit gezien heeft. Ik weet dat ik vanuit mezelf nooit Van den vos Reynaerde gelezen zou hebben. En ook dat ik met muziek in aanraking ben gekomen, heb ik gewoon aan heel goede leraren te danken. Ik zie dat ook nog steeds als een belangrijke taak van een leraar: kinderen de weg wijzen.

Natuurlijk vereist goed lesgeven niet alleen inhoudelijke vakkennis, maar ook echt vakmanschap. Wanneer je niet goed met een groep kunt omgaan, ga je andere mogelijkheden zoeken: individualiseren, begeleiden, enzovoort. Mijn ervaring is dat veel nieuwe ideeën ontstonden bij collega’s die gewoon moeite hadden om een hele groep te boeien. Toen werd bijvoorbeeld het begrip ‘klassegedruis’ als een positieve, vernieuwende stap gezien. Van mij mocht het. Maar het is een foute gedachte dat een methode die voor iemand in een speciale situatie goed werkt, dan ook voor alle scholen in het hele land geschikt is.

Laat de vakmensen hun vak uitoefenen en eventueel jonge leerkrachten het vak leren. Zij zijn in staat om individuele leerlingen alle aandacht te geven. Zadel leerkrachten niet steeds met nieuwe onderwijssystemen op. We hebben geen begeleiders nodig, maar bevoegde, bekwame leraren. Begeleiders zijn geschikt om (groeps)processen te begeleiden, niet om kennis over te dragen. Begeleiders zijn ook goedkoper, leraren zijn, terecht, duurder.

Badhoevedorp

    • Drs G. Volkstedt-Boermeester