Medische keuring voor rijbewijs bestaat nog steeds

In het artikel over nieuwe regels, wetten, regelingen en maatregelen die op 1 januari 2007 in werking treden, meldt deze krant op 30 december de afschaffing van de medische rijbewijskeuring voor 70-plussers en de introductie van een verplichte ogentest voor rijbewijsbezitters van 45 jaar en ouder.

Het vervallen van de verplichte medische keuring vanaf het 70ste levensjaar is nog geen feit en kan dus ook nog niet van een ingangsdatum worden voorzien. Het ligt weliswaar in de bedoeling van het kabinet deze bij ouderen zeer omstreden vijfjaarlijkse test te vervangen door een Eigen Verklaring voor rijbewijsaanvraag en rijbewijsvernieuwing, welke voortaan door de (eigen) huisarts mede moet worden ondertekend, maar zover is het nog niet.

Het ligt dan tevens in de bedoeling een meldplicht voor medische gebreken in te voeren, hetgeen betekent dat automobilisten zelf zullen moeten gaan aangeven wanneer zij door problemen met hun gezondheid niet meer voldoen aan de eisen voor medische geschiktheid om auto te kunnen rijden. Sancties volgen achteraf.

Van de invoering van een verplichte ogentest bij iedere vernieuwing van het rijbewijs vanaf 45 jaar is evenmin sprake. Daarvan heeft minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) zelfs al in december 2004 in een brief aan de Tweede Kamer afgezien. Volgens experts heeft een ogentest, waarbij alleen de gezichtsscherpte wordt gemeten, weinig effect op de verkeersveiligheid.

Bovendien zou de relatie tussen het zien en de verkeersveiligheid maar beperkt zijn. Een studie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV toonde aan dat met een verplichte ogentest jaarlijks `slechts` 1 tot 2 doden en 15 tot 20 ernstig gewonden in het verkeer zouden zijn te besparen.

    • Bert J. Woudenberg