Internet Voorkeur

Vissen. Sinds 1 januari 2007 vervangt de vispas in creditcardformaat de bekende Sportvisakte en Grote Vergunning. Op de site visserslatijn.nl wordt door de bezoekers gediscussieerd over de voor- en nadelen van de nieuwe pas. Een handig onderdeel van de site is het gedeelte waar alle wetgeving rondom de sportvisserij op een rijtje wordt gezet. Zo kan het gesprek met de controleur aan de slootkant straks op niveau gevoerd worden.

Natuurlijk besteedt de site, die dit jaar tien jaar bestaat, niet alleen aandacht aan juridische zaken. In de sectie ‘Ecologie’ staan bijdragen over alles wat groeit en bloeit rondom het viswater: van algen en eutrofiëring tot osmoregulatie.

En dan is er natuurlijk het deel van de site waar vissers kunnen opscheppen over de grootste vangst die ze ooit gedaan hebben, het liefst met een foto als bewijs erbij. Zo staat het record voor de grootste baars die in Nederland is gevangen sinds 26 november 2006 op 49 centimeter. De grootste brasem werd alweer anderhalf jaar geleden aan de haak geslagen en is 68,5 centimeter.

Voor informatie over vissen: www.visserslatijn.nl