'Hier in Holland werd een ster met een staart gezien'

In The National Archives in Londen liggen duizenden Nederlandse brieven uit de 17de en 18de eeuw. Ze zijn geschreven uit Nederland naar verre gewesten en terug, en werden ooit buitgemaakt door Engelse kapers.

Roelof van Gelder deed in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek onderzoek naar deze vergeten post en selecteert elke maand een brief voor M.

Hoorn, 2 januari 1665

Waarde allerliefste, saluut, Wat mijn gezondheid betreft is het God zij geprezen en gedankt nog heel goed. Ik hoop dat van mijn allerliefste ook te horen. Zou het anders zijn dan zou dat bij mij grote bedroefdheid veroorzaken. Verder, zo gaat mijn schrijven, als dat ik Jan Willemsen Roos heb gesproken. Hij vroeg mij of ik het liefst had dat mijn man lang weg bleef of kort. lk gaf als antwoord: als mijn allerliefste thuiskwam, dat hij mij altijd welkom was. Hij zei dat mijn liefste wel in april thuis kon zijn. God geve daartoe zijn gratie [dwz. genade].

En wat betreft de oorlog tussen Holland en Engeland, het is maar al te waar dat daar in Engeland al honderdentwaalf schepen zijn opgebracht. Hier in Holland werd een ster met een staart gezien. Wat God met ons voor heeft is alleen hem bekend. Ons staat niets anders te doen dan God te bidden dat hij zijn straffende hand gelieft op te houden voor hij ons in het verderf stort. God bidden dag en nacht om genade en geen [?].

Ik hoop oprecht dat mijn allerliefste God altijd voor ogen zal houden. Dat behoren alle mensen te doen. En zo begrijp ik van verscheidene mensen dat de kapitein een bijzonder goed man is. Een goed voorganger behoort wel een goed navolger te hebben.

Verder zo laat ik mijn allerliefste weten als dat Dieuwertje de bruid is met de knecht van wie toen u van Germet [?] weggezeild was [??]. En peet Niesie met de man uit het proefhuis [ws. proveniershuis]. En Jacob Claessen zijn broer is de bruidegom. En het huis is verkocht voor 2200 gulden aan schipper Boon. En oom Pieter Joris is dood. En Sijmen Cornelissen

Bloemendaal is zeer droevig uit deze wereld verhuisd. Hij heeft zichzelf op zijn eigen zolder verhangen. Onze Fiedel heeft drie jonge honden.

Ik eindig en beveel u aan in de de goddelijke bescherming van de allerhoogste. En u bent vriendelijk gegroet door mij, uw vrouw.

Groet van mij de kapitein en Jacob Claessen en verder waar het te pas komt. En Jan Pietersen is naar de Poelie [?] om zaad [?] om dat naar Calais te brengen. Als u hem spreekt, zeg hem dan veel goede nacht van mij en zeg hem dat zijn vrouw en zijn dochter noch gezond zijn.

Ik eindig en wens mijn allerliefste een gelukzalig nieuwjaar met al het volk [dwz. de bemanning], de kapitein en Jacob Claessen niet te vergeten.

En Trijn Gerrets doet mijn liefste en Jacob Claessen ook de groeten

uw vrouw

Maartje Nanninghs

Hertaling en foto brief: Roelof van Gelder

    • Roelof van Gelder