Het Rijksmuseum bestaatal enige jaren niet meer

Op 2 januari maakte NRC Handelsblad melding van het recordaantal bezoekers van het Rijksmuseum. Het bericht maakte terloops melding van de verbouwing van het hoofdgebouw. Hierdoor ontstaat het beeld dat ondanks deze werkzaamheden het museum zijn aantrekkingskracht blijft behouden. De werkelijkheid is echter anders.

Het Rijksmuseum bestaat al enige jaren niet meer en ook de komende jaren zullen de bezoekers van de vaste collectie zich tevreden moeten stellen met een aftreksel van de collectie in een gering aantal zalen van de Philipsvleugel. Uitzicht op heropening is er voorlopig niet, van verontruste medewerkers van het museum hoor ik dat zelfs het jaar 2010 waarschijnlijk niet haalbaar is voor de heropening. Bezoekersaantallen van bijzondere tentoonstellingen versluieren de armoede van de huidige vaste collectie van het museum. We moeten reizen naar Antwerpen, Uden en Maastricht om delen van de collectie te bekijken. Voor een Fra Angelico van het Rijks moet je zelfs naar New York. De rest staat veilig en onbereikbaar opgeborgen in depot.

Het is onbegrijpelijk dat een project van verbouwing zo oneindig kan uitlopen zonder dat de verantwoordelijken hiervoor ter verantwoording worden geroepen. Het beeld is dat de verbouwing nog moest worden uitgedacht toen het museum al was gesloten. Slecht management, dat met het onlangs gelanceerde nulexemplaar van de nieuwe Rijksmuseum glossy niet kan worden gecompenseerd.

    • Lex Raat