Foetussen in bruikleen

Foetussen foto Kees Moeliker
Foetussen foto Kees Moeliker Moeliker, Kees

Een collectie van 39 foetussen met aangeboren afwijkingen en 26 zonder zichtbare gebreken is ‘gerestaureerd’ en heeft een plaats gekregen in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Er is een eenogige cycloop bij en er zijn zeven Siamese tweelingen. Maar ook een serie normale foetussen van verschillende leeftijd.

De 65 ‘op sterk water’ geconserveerde foetussen behoorden ooit tot de onderwijscollectie van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen. In 1975 ging de ‘pottencollectie’ naar de afdeling pathologie van de geneeskundefaculteit van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Maar de foetussen verloren hun rol in het onderwijs en verwerden tot curiositeiten.

Oorspronkelijk was de verzameling veel groter, maar door slechte conserveringstechnieken zijn waarschijnlijk wel tweehonderd preparaten verloren gegaan.

De Erasmus Universiteit heeft de collectie in langdurig bruikleen gegeven aan het Natuurhistorisch Museum die de verzameling in het ‘natte depot’ heeft ondergebracht. (WK)