Debat over "rustig" oudjaar

Ondanks een behoorlijk aantal incidenten spraken instanties van een „relatief rustige nacht”.

Bericht in NRC Handelsblad, 2 januari

Gewoon vinden we de vernielingen nooit. We hebben niet de indruk dat er meer vernield is dan andere jaren. De trend is wel dat straatmeubilair en bushaltes vaker sneuvelen.

Hans Meuleman van de Utrechtse politie in De Gelderlander, 3 januari

Hoezo rustige jaarwisseling. Ik vind dit niet rustig maar agressief en niet te toleren. [ruim 150 aanhoudingen en tientallen auto’s in brand gestoken, red.]

De Haagse VVD-fractievoorzitter Anne Mulder in De Telegraaf, 3 januari

Politiemensen zijn beschoten met vuurpijlen en bekogeld met stenen en flessen bier. In Nijmegen kon de brandweer pas gaan blussen nadat de politie de straat had afgegrendeld.

Henk van Zwam, korpschef van de politieregio Gelderland, in Trouw, 4 januari

Als wij [...] als overheid zeggen dat het relatief rustig was, zeggen we eigenlijk dat het meeviel. Dat is een verkeerd signaal. Het gaat juist helemaal niet goed. Wat we vijf jaar geleden erg vonden, vinden we nu blijkbaar normaal. Die normvervaging, dat is het probleem.

Burgemeester Knip van Almelo in NRC Handelsblad, 4 januari

De uitwassen van het feestvieren zullen met duidelijke straffen moeten worden bestreden. Maar dat is niet genoeg, belangrijk is ook dat de voedingsbodem van die uitwassen wordt weggenomen. [...] Ouders moeten grenzen stellen aan hun kinderen maar bovenal kunnen vrienden elkaar afremmen. Niets is misschien wel zo effectief [...] als een vriend die andere vrienden terugfluit.

Commentaar in Trouw, 4 januari

De rechtsstaat is in het geding. We zijn geschrokken van de gewelddadigheden. [...] Er moet een draaiboek komen zodat we bij het minste of geringste direct kunnen ingrijpen. De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Als we niks doen, hebben we als overheid volkomen gefaald.

CDA-fractievoorzitter in Scheemda Luit Engelage in het Nieuwsblad van het Noorden, 5 januari