De loop der dingen 3

Waarom een hele pagina column van Karel Knip (W&O 23 december)? Leuk om te lezen, maar irritant als discussie over de canon. Met name de suggestie dat iedereen zijn eigen waarheid heeft of tenminste dat wetenschappelijke conclusies altijd snel achterhaald zijn. Doet me denken aan discussies over de invloed van geweld op televisie op het gedrag van jongeren. Stapels bewijs, maar altijd zijn er nog mensen die doen alsof het allemaal niet bewezen is. Of over de evolutie van het leven: omdat niet alle `missing links` gevonden zijn, zou evolutie niet aangetoond zijn. Van mij mogen mensen van alles ontkennen; de holocaust, de Armeense genocide, de evolutie. Vooral niet strafbaar stellen; maar ook niet doodzwijgen. De constructivistische visie van Knip in zijn column gaat ook in de richting van het ontkennen van basale kennis. Dit soort nihilisme is niet serieus te nemen en de bijdrage aan het begrip van wetenschap en de canon is nul. Daar is Knip dan wel weer consistent in: Met zijn stellingname kom je inderdaad niet tot iets constructiefs, zoals bijvoorbeeld de canon van de wetenschappelijk waarheid.

    • Arie Dijkstra