De loop der dingen 2

In `een proeve van wat je allemaal zou kunnen willen weten` (W&O 23 december) heeft de redactie wetenschap 24 thema`s bij elkaar gesprokkeld, met titels lopend van de oerknal tot aan bewustzijn. De vraag is hoe men deze `canon der wetenschap in staat van wording` systematisch kan verbeteren, zonder hem langer te maken. Een eerste stap daartoe zou kunnen zijn om voor elk van de thema`s te bekijken hoe deze samenhangt met de andere. Dit leidt tot een verbindings-matrix waarmee de belangrijkere thema`s kunnen worden opgespoord en waaruit kan blijken dat sommige onderwerpen causaal of logisch voorafgaan aan andere, dat sommige panelen kunnen worden gecombineerd, of juist weinig binding hebben met de rest. Er zijn ook onderwerpen die wellicht een eigen paneel verdienen. Dit geldt bijvoorbeeld voor energie, dat weliswaar voorkomt in panelen als quantummechanica, entropie en explosiemotor, maar verbonden is met nog veel thema`s zoals evolutie en broeikaseffect. Als er dan een paneel moet worden ingeleverd, dan komt `het Niets` als eerste in aanmerking: nul kan bij de wiskunde worden ondergebracht, de `ether` (indien nodig) bij straling en/of relativiteit.

    • S. Mannaerts Wageningen