De lezer schrijft over te grote foto van Saddam en het Jaaroverzicht

Kunt u mij uitleggen waarom er, als begeleiding van het nieuws van zijn dood, een zo grote foto (meer dan een kwart pagina) van Saddam Hussein op de voorpagina van NRC Handelsblad van 30 december moest worden gezet? En dan nog een waarop hij jong en daadkrachtig is afgebeeld?

Het lijkt wel of een groot staatsman is overleden. Een dergelijk formaat is alleen een echte held waardig.

Th.G. Summerfield

Eindhoven

Het Jaaroverzicht is mooi, alleen jammer dat Saddam er niet bij stond. Feitelijk mis ik nu een pagina. Dat komt ervan als je al vóór het einde van het jaar met een overzicht komt. Het zou beter zijn wanneer de krant pas in 2008 komt met een Jaaroverzicht over 2007. Jaaroverzichten zijn niet echt nieuws, dus dan telt het begrip ‘primeur’ niet meer. Laat dat meewegen en lever een volledig product.

Hans Timp

Delft

De krant antwoordt

Het bericht over het ophangen van Saddam Hussein in de krant van vorige week zaterdag was groot nieuws. Daarom stond er ook een grote foto bij. Niet om de voormalig Iraakse president te verheerlijken als een groot staatsman. Maar omdat zijn overlijden wereldnieuws was en wij het als een van de eerste kranten konden melden.

Voor deze foto is gekozen, omdat hij dateert uit 1982, de periode waarin Saddam volop aan de macht was. Bij het nieuws over zijn dood hoorde immers ook een terugblik op zijn leven. Binnenin de krant, op de buitenlandpagina, was gekozen voor nog twee foto’s uit de periode van zijn dictatuur, een foto waarop de vernedering te zien was van het moment dat hij door Amerikaanse militairen gevangen was genomen en een foto van zijn ‘comeback’: een geschoren en zelfverzekerde Saddam tijdens het proces dat tegen hem is gevoerd.

Dat we het nieuws over de executie van Saddam überhaupt konden brengen in de zaterdagkrant, is een kwestie van minuten geweest. Normaliter ‘sluit’ de zaterdagkrant om drie uur ’s nachts. In de loop van deze avond was duidelijk dat het doodvonnis van Saddam Hussein waarschijnlijk in de vroege ochtend zou worden voltrokken. Daarom werd de deadline van de krant uitgesteld en werd gewerkt met twee versies van de voorpagina: een waarop een kleiner bericht stond waarin werd vermeld dat de opdracht tot ophanging van Saddam werd gegeven maar dat het nog niet duidelijk was op welk tijdstip de executie zou plaatsvinden en met daarnaast nog drie geheel andere berichten. En een voorpagina waarop het nieuws van het voltrokken doodvonnis groot werd vermeld, mét grote foto en met daarnaast het achtergrondverhaal ‘gewelddadig Irak als erfenis van Saddam’.

In de loop van de avond waren er bronnen die meldden dat de executie zou plaatsvinden om vier uur onze tijd. Maar er was ook een anoniem partijlid dat dat weer ontkende. Even na vier uur ’s ochtends meldden twee Arabische televisiestations dat het doodvonnis inderdaad voltrokken was, maar we moesten nog een slag om de arm houden omdat het te weinig betrouwbare bronnen waren. Vervolgens bevestigden ook de Iraakse onderminister van Buitenlandse Zaken en Saddams advocaten zijn dood.

Om twintig voor vijf was de voorpagina klaar met het definitieve nieuws en kon de krant naar de drukkerij worden verzonden. Dat was veel te laat om nog iets te kunnen doen aan het jaaroverzicht, dat in de ‘voordraai’ zat en al op vrijdag was gedrukt.

Toch vind ik dat geen reden om het eindejaarsoverzicht 2007 op 2 januari 2008 uit te brengen. Dat op zo’n laat tijdstip op de laatste dag van het jaar nog zo belangrijk nieuws plaatsheeft, is zeer uitzonderlijk. En bovendien kon het de lezer niet ontgaan: de hele voorpagina en een buitenlandpagina waren aan het nieuws gewijd.

Birgit Donker Hoofdredacteur

reacties op www.nrc.nl/lezerschrijft. Nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl

    • Birgit Donker