Balkenende ‘overtuigd’ van kabinet CDA, PvdA, CU

Nederland - Beetsterzwaag - ( Friesland ) - 05-01-2007 Landgoed Lauwswolt, fractieleiders Balkenende,Bos en Rouvoet komen naar buitenu uit het voormalige koetshuis waar zij de afgelopen dagen onderhandelingen hebben gevoerd over een nieuw te vormen kabinet samen met formateur Wijffels. Foto: Sake Elzinga Elzinga, Sake

CDA-leider en huidig premier Balkenende is de afgelopen dagen „overtuigd geraakt” dat de onderhandelingen van CDA, PvdA en ChristenUnie leiden tot de vorming van een kabinet van deze partijen.

Hij zei dat na afloop van besprekingen met PvdA-leider Bos en Rouvoet van de ChristenUnie op het landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag.

De driedaagse bijeenkomst werd gisteren aan het begin van de middag beëindigd en zal dinsdag op een andere plaats worden hervat. „We hebben gesproken over het Nederland van morgen en ik heb daarbij de overtuiging gekregen dat we eruit willen komen”, zei Balkenende. Volgens hem is het „alleszins de moeite waard om door te gaan”.

Balkenende, Bos en Rouvoet hebben de afgelopen dagen in afzondering doorgebracht in het luxe koetshuis van hotel Lauswolt op initiatief van informateur Wijffels (CDA). De onderhandelaars werden bijgestaan door hun secondanten Verhagen (CDA), Tichelaar (PvdA) en Slob (CU).

In een toelichting achteraf op de aanpak om in afzondering te praten, zei Wijffels dat hiermee in het bedrijfsleven goede resultaten zijn bereikt. Hij is dan ook van plan er nog even mee door te gaan. „Uit een snelle evaluatie is me gebleken dat geen van de drie betrokkenen veel behoefte heeft aan terugkeer naar die hoek van het Binnenhof. U gaat de komende tijd dus een reizend circus meemaken”, aldus Wijffels. Met „die hoek van het Binnenhof” wordt de ingang van de Eerste Kamer bedoeld waar de onderhandelaars door pers en publiek werden opgewacht.

Ondanks de afzondering ver van het Binnenhof met, zoals Wijffels aangaf, „werkdagen van tien uur” is het gezelschap er niet in geslaagd een werkdocument, ook wel „missie” genoemd, tot stand te brengen. Wijffels vindt dat geen reden tot zorg „ Er ligt nu wel een gezamenlijke analyse en in het komende weekend zal een weerslag worden gemaakt van de besprekingen. Dat wordt een document van enige omvang”, aldus de informateur, die zich een leek op dit terrein noemde.

Hij gaf verder aan dat er ook al is gesproken over een regeerakkoord en wat hierin „de richtinggevende zaken” zouden kunnen zijn. Wijffels: „Er is een behoorlijke gelijkheid in perceptie bij de drie, over waar we nu precies staan in dit land.” Maar hij gaf toe dat het vastleggen van de missie of het benoemen van de belangrijke thema’s en hoe daar resultaten kunnen worden behaald, nog een stap te ver was. Enkele van die thema’s zijn de vergrijzing, de hypotheekrente, de sociale cohesie in de samenleving inclusief integratie, energiepolitiek en immateriële zaken als de abortuswet en de zondagsrust.

PvdA-leider Bos benadrukte dat de onderhandelingen de afgelopen dagen reeds zijn begonnen. Wijffels bevestigde dat, „maar de finale afweging moet nog gebeuren”. Volgens Bos is over alle mogelijke thema’s gesproken en daarbij viel hem „het begrip en wederzijdse respect van de betrokkenen” op. Ook Rouvoet toonde zich optimistisch over de kans op een kabinet van CDA, PvdA en zijn partij.

Informateur Wijffels schat in dat de formatie hiervan half februari kan beginnen zodat de klus voor de Statenverkiezingen van begin maart geklaard is.