Adoptie of ontvoering 2

Bij het lezen van `Opgevangen of ontvoerd` slaakte ik een zucht van opluchting. Tijdens mijn meer dan 25 jaar ervaring als begeleider van zowel binnen- als buitenlandse geadopteerden, ben ik getuige geweest van hun verhalen over spanningen die zij ervaren tussen onder meer de dankbaarheid voor hun opvoeding én dankbaar móeten zijn.

Het is vanzelfsprekend dat adoptieouders veel waardering verdienen voor het opvoeden van door hen geadopteerde kinderen. Dat adoptieouders óók adopteren vanuit een welgemeend eigen belang is een taboe dat déze geadopteerden doorbreken.

    • Mea Coppens Utrecht