Adoptie of ontvoering 1

Met stijgende verbazing heb ik het artikel Opgevangen of ontvoerd in het Zaterdags Bijvoelgsel van 30 december gelezen.Als bestuurslid van LOGA (Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie) ben ik aardig op de hoogte van problemen van adoptie jongeren. Elke puber die in de spiegel kijkt schrikt zich rot en bij geadopteerde jongeren leidt dat meestal tot een verhevigde identiteitscrises.

Tot zover niks nieuws onder de zon. De drie geportretteerden in genoemd artikel slaan echter een nieuwe koers in. Zulke stampvoetende en krijsende kleuters van boven de 27 jaar is nieuw. Het zijn allen goed opgeleide mensen maar daar merk je niks van als zij reflecteren over zichzelf en hun situatie. Zij projecteren hun frustraties geheel op de boze buitenwereld.

De drie geïnterviewden veralgemeniseren hun persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid. Lees hun citaten:`de witte adoptie industrie`, `hé. zwarte wat moet je hier` en `altijd dankbaar moeten zijn voor je adoptie`.

Zij pakken van her en der wat grote woorden bij elkaar en bouwen daar een pretentieus verhaal van. Goed dat de krant ze een podium biedt. Democratie houdt vrijheid van meningsuiting in. En goed dat de krant ook andersdenkende betrokkenen uit de adoptie driehoek aan het woord laat.

Nog even een terzijde: hoe komen zij aan het feit dat 85 procent van de adoptie ouders ongewild kinderloos zijn? In 2006 hield onze vereniging een enquête waaruit onder meer bleek dat 36 procent van de adoptie ouders ook biologisch eigen kinderen heeft.

    • Bea Hauptmeijer Heemstede