Verkeerd geciteerd in interview over VVD

Het interview met mij over de analyse die Fleur de Beaufort en ik geven ten aanzien van de door de VVD gevoerde verkiezingscampagne (NRC Handelsblad, 3 januari) bevat enkele storende onjuistheden. Er worden mij woorden in de mond gelegd die ik niet of niet zó heb gesproken.

Om te beginnen is het niet juist dat ik zou hebben gezegd dat veel van de programpunten van Wilders in het VVD-verkiezingsprogram hadden moeten staan. Wel heb ik gezegd dat zijn program punten bevatte die in het VVD-program niet hadden misstaan. Concreet heb ik daarbij gewezen op het `three strikes and you`re out`, een punt dat al in de jaren tachtig door een VVD-commissie is voorgesteld en door een toch niet rechts te noemen Amerikaanse president als Clinton aldaar is ingevoerd, en op de afwijzing van het EU-lidmaatschap voor Turkije. Mijn stelling is niet dat de VVD Wilders moet navolgen, wel dat zijn program niet élk liberaal gehalte mag worden ontzegd.

Ten tweede wordt mij in de mond gelegd dat de Kamerleden en regiovoorzitters linkser zijn dan de achterban, terwijl ik heb gezegd dat nogal wat Kamer- en kaderleden linkser zijn dan de achterban. Ik zou niet kunnen of willen beweren dat deze relatieve links-gerichtheid voor alle Kamerleden zou gelden. Wel is het een probleem als de heersende opvattingen in `Den Haag` niet in het geheel sporen met die van gewone leden en kiezers.

Ten derde zou ik weinig vertrouwen hebben in de commissie-Dekker, die is ingesteld om de campagne te analyseren. Aan mij wordt het citaat toegeschreven: ”Daar zal waarschijnlijk niet uitkomen dat er structurele problemen in de partij aan ten grondslag liggen.” Wat ik in werkelijkheid heb gezegd, is dat dat er niet uit zou mogen komen, maar dat ik natuurlijk geen oordeel kan geven over bevindingen van een commissie die nog aan de slag moet gaan.

    • Patrick van Schie Directeur Teldersstichting