Verdonk-poster kwetst maar mag

Een poster over minister Rita Verdonk en de brand in het cellencomplex in Schiphol is te beschouwen als smaad, maar omdat de vrijheid van meningsuiting zwaarder telt wordt een Nijmeegse actievoerder daarvoor niet veroordeeld. Dit heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald in een deze week gepubliceerde uitspraak.

De man had in november 2005, na de brand in het detentiecentrum op Schiphol-Oost voor de lokale televisie Gelderland een poster getoond met een foto van het detentiecentrum en de tekst ‘Reisbureau Rita. Arrestatie-deportatie-crematie. Adequaat tot het bittere einde.’ Bij de brand op Schiphol in oktober 2005 kwamen elf gedetineerden om.

De man werd door minister Verdonk, destijds in het kabinet verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid, aangeklaagd wegens smaad. De politierechter sprak hem een jaar geleden vrij. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep.

Het Arnhemse gerechtshof stelt dat de poster wel kwetsend is voor Verdonk en dat haar eer en goede naam zijn aangetast. Maar een veroordeling wegens smaad wordt door het hof als een te grote inbreuk beschouwd op de vrijheid van meningsuiting. De poster wordt gezien als „een standpuntbepaling” over een politieke kwestie. Minister Verdonk kwalificeerde het optreden van medewerkers van het cellencomplex op Schiphol bij de brand aanvankelijk als ‘adequaat’. De Onderzoeksraad voor veiligheid constateerde later dat overheidsinstanties tekort waren geschoten.

„Omdat de poster een onderwerp betreft dat in Nederland voorwerp was van heftige maatschappelijke discussie, bestaat er weinig ruimte voor beperking van de vrijheid van meningsuiting”, stelt het gerechtshof. Daarbij speelt mee dat Verdonk op de poster werd aangesproken als lid van het kabinet en niet als privé-persoon.