steun van EU aan de Palestijnen

De EU helpt de Palestijnen economisch, al verhinderen de politieke moeilijkheden grootschalige hulpverlening.

Lees meer over de projecten op www.ec.europa.eu/comm/external_relations/gaza/intro/index.htm