PvdA, CDA door met ChristenUnie

CDA, PvdA en ChristenUnie hebben voldoende vertrouwen in elkaar om te gaan onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet.

Dat zouden de onderhandelaars van deze partijen en informateur Wijffels (CDA) vandaag concluderen, zo melden bronnen rondom de besprekingen. Wijffels, CDA-leider Balkenende, zijn collega’s Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) en hun secondanten waren vanmiddag in Beetsterzwaag bezig met de afronding van een startdocument, dat de basis moet vormen voor de inhoudelijke coalitiebesprekingen die volgende week moeten beginnen.

In dat document zullen de partijen een analyse van de situatie in Nederland opschrijven en formuleren welke onderwerpen behandeld zullen worden bij de besprekingen. Het document zal met opzet op veel punten vaag blijven, omdat volgens betrokkenen niet de indruk gewekt mag worden dat de partijen al bezig zijn met het binnenhalen van succesjes.

De Tweede Kamerleden Arie Slob (ChristenUnie) en Jacques Tichelaar (PvdA), als secondant namens hun partij aanwezig bij de gesprekken, zeiden vanmorgen te geloven in een verdere samenwerking. Volgens Slob zijn de „fundamenten” voor een nieuw kabinet gelegd, Tichelaar zei „veel vertrouwen” te hebben dat „we er iets uitdagends en moois van kunnen maken”. Wijffels zou vanmiddag een toelichting geven op de procedure.

De zes onderhandelaars voeren sinds woensdag verkennende besprekingen op het Landgoed Lauswolt in het Friese Beetsterzwaag. Volgende week zullen zij in Den Haag verder praten, ook over gevoelige meningsverschillen tussen de partijen. Zo willen PvdA en ChristenUnie de hypotheekrenteaftrek beperken, het CDA niet. Voor de ChristenUnie wegen vooral immateriële onderwerpen als abortus en euthanasie zwaar.

secondanten:pagina 3