Medici verdedigen onderzoek stamcellen

Britse wetenschappers hebben gisteren gewaarschuwd dat plannen van de regering om bepaalde vormen van stamcelonderzoek te verbieden de kans kan verminderen een nieuwe behandeling voor onder meer de ziekte van Parkinson en de ziekte Alzheimer te vinden. Ook zouden de Britten zo hun vooraanstaande positie in het stamcelonderzoek kunnen verspelen, stellen zij.

Onderzoekers van King’s College in Londen en de universiteit van Newcastle willen de kern verwijderen uit eicellen van koeien of konijnen en die vervolgens vullen met menselijk DNA-materiaal. Aldus hopen ze via celdeling embryo’s te ontwikkelen, die volgens hen voor 99,5 procent ‘menselijk’ zullen zijn. Met behulp van stamcellen, die uit zulke embryo’s kunnen worden gewonnen, hopen ze meer inzicht te krijgen in de oorzaken van een aantal ziekten. De embryo’s zullen echter uiterlijk binnen twee weken worden vernietigd, zo hebben de wetenschappers verklaard.

Met deze methode omzeilen de onderzoekers het probleem van de schaarste aan menselijke eicellen. Er is echter verzet gerezen tegen de ontwikkeling van ‘hybride’ embryo’s, die zowel dierlijke als menselijke componenten bevatten. De Britse regering kondigde vorige maand aan de ontwikkeling van zulke embryo’s, ook wel chimera’s (monsterdieren) genoemd, te willen verbieden. Ook religieuze organisaties hebben zich ertegen uitgesproken omdat er volgens hen op een ontoelaatbare manier met de schepping wordt omgesprongen.

De wetenschappers op hun beurt wijzen erop dat het dierlijke element in zulke embryo’s te verwaarlozen is en dat ze bovendien niet in een baarmoeder worden geplaatst. Voorts stellen ze dat dierlijk weefsel ook eerder is gebruikt voor onderzoek naar behandelwijzen voor ernstige menselijke aandoeningen.

Ook herinneren ze er aan dat veel tegenstanders van zulk onderzoek destijds tegen In Vitro Fertilisatie waren, waarmee de onvervulde kinderwens van veel mensen alsnog kon worden gerealiseerd. Bij het IVF-onderzoek werd op een gegeven moment ook gebruik gemaakt van de eicellen van hamsters.

Britse universiteiten hebben de afgelopen jaren een toonaangevende rol in het stamcelonderzoek gespeeld, mede omdat research in andere Westerse landen aan meer beperkingen is gebonden. In de VS, Canada en Australië en in iets mindere mate Nederland zijn de regels veel restrictiever dan in Groot-Brittannië, waar tot dusverre een betrekkelijk liberaal klimaat heerste.