Haal geen fratsen uit met de pensioenleeftijd

Eén vraag dringt zich op na lezing van het artikel `Maak een einde aan de perverse solidariteit` van prof. Bovenberg c.s. (Opiniepagina, 13 december). Hoe bestaat het dat elke hervorming in Nederland leidt tot extra complexiteit? Bijvoorbeeld de WIA en nu de pensioenleeftijd, er is iets eenvoudigs dat nodig gecompliceerd moet worden. De auteurs hebben daarom een model gemaakt dat de pensioenleeftijd variabel maakt en koppelt aan gewerkte jaren. Eén uniforme pensioenleeftijd is onrechtvaardig want hoger opgeleiden leven gemiddeld langer dan lager opgeleiden. Hiervoor moet beleid ontwikkeld worden. Dus bedenken zij een model waarbij we tegen onze jonge mensen zeggen: ga niet studeren, ga werken, want dan denkt het kabinet dat je eerder doodgaat en mag je dus eerder met pensioen. En je krijgt ook extra AOW.

    • Ernest Müter