Chávez wijzigt enkele sleutelposten in kabinet

De Venezolaanse president Hugo Chávez heeft gisteren de eerste wijzigingen in zijn kabinet bekendgemaakt sinds hij begin vorige maand met een ruime meerderheid werd herkozen. De belangrijkste wijziging betreft het vertrek van zijn vice-president José Vicente Rangel en de komst van nieuwe ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën.

Rangel vervulde sleutelposten in de regering van Chávez sinds deze in 1999 aan de macht kwam. Hij was eerst minister van Buitenlandse Zaken, van Defensie en vanaf 2002 vice-president.

Rangel gold voor Venezolaanse begrippen als een invloedrijke vice-president en werd door analisten wel „het brein” achter Chávez’ beleid genoemd. In Chávez’ kabinetten is de omloopsnelheid van ministers tot nu toe hoog geweest; dat Rangel betrekkelijk lang aanbleef, duidt er op dat de president hem van groot belang achtte. In links Venezuela geniet Rangel bovendien groot aanzien.

Rangel zal worden vervangen door José Rodríguez, die enkele jaren terug voorzitter was van de Nationale Kiesraad. Voor de oppositie vervulde hij in die functie een omstreden rol; zij beschuldigde hem van partijdigheid rond het door Chávez gewonnen referendum over diens aanblijven, in 2004. Over Rodríguez’ politieke kleur is weinig bekend.

Minister van Binnenlandse Zaken Jesse Chacón zal worden opgevolgd door Pedro Carreño, nu nog een Congreslid. Ook Chacón gold als een trouwe medewerker van Chávez.

Het vertrek van Chacón en Rangel is waarschijnlijk het gevolg van een aanvaring met Chávez, op 17 december. De president berispte toen openlijk en in felle bewoordingen juist deze twee kabinetsleden, omdat ze een fout hadden gemaakt in het protocol van de ceremonie waarmee het land de 176ste sterfdag van de Latijns-Amerikaanse bevrijder Simón Bolívar herdacht. In het protocol was vergeten een kinderorkest het volkslied van Panama te laten spelen, een van de ‘Bolivariaanse’ landen.

Chávez hecht in zijn retoriek veel waarde aan de historische betekenis van Bolívar en vernoemde onder meer zijn links-nationalistische revolutie naar hem. „Hoe kun je na acht jaar in de regering zo’n wispelturig, wankelend en stamelend protocol opstellen? Wat een beschamende rommelboel bij een ceremonie zo verheven als deze!”, sprak Chávez toen. (BBC, AFP)