200 van Mertens

Onder de kop 'Even Joop Wijn bellen' bespreekt Philip de Witt Wijnen De Elite. De Volkskrant top-200 van invloedrijkste Nederlanders (Boeken, 29.12.06). Zeer toepasselijk worden de Tweehonderd van Mertens gememoreerd, maar De Witt Wijnen slaat de plank mis als hij het heeft over een beroemde lijst die de vakbondsman in 1968 zou hebben gepubliceerd.

Mertens heeft niets gepubliceerd of onderzocht. In dat jaar heeft hij als voorzitter van de katholieke vakbond N.K.V. in Sneek een redevoering gehouden waarin hij de machtsverhoudingen in het land kritiseerde en een bewering heeft gedaan over het aantal mensen dat in Nederland de touwtjes in handen zou hebben. Die uitspraak werd opgepikt door de pers en veroorzaakte zo'n ophef dat Mertens en zijn tweehonderd er een plaats in de geschiedenis mee hebben verworven.

Nu zijn meer of minder gedegen lijsten van publieke figuren niet nieuw. Sinds L.B. Namiers beroemde studie uit 1929 over de netwerken van members of parliament ten tijde van George III, heeft het genre als historisch specialisme zelf een naam: prosopografie. Het is overigens maar wat je verstaat onder elite, want de elite van de Volkskrant lijkt vooral te bestaan uit ritselaars, regelaars en baantjesjagers.