Subsidie ESF toch te snel stopgezet

Het ministerie van Sociale Zaken had de mogelijkheid om subsidie aan te vragen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) niet mogen afschaffen voordat het besluit daartoe officieel was gepubliceerd. Dit heeft de Raad van State gisteren bepaald in een hoger beroep dat was aangespannen door de stichting A&O Fonds Grafimediabranche.

Hierdoor moeten meer dan tweehonderd aanvragen van overheden, werkgevers en vakbonden voor scholings- en werkgelegenheidsprojecten alsnog in behandeling worden genomen. Dit kan het ministerie van Sociale Zaken naar schatting 240 miljoen euro kosten. De aanvragen belopen een totaal van 450 miljoen euro, maar niet alle aanvragen worden gehonoreerd. In de rijksbegroting voor dit jaar heeft het kabinet al rekening gehouden met de financiële strop.

De Raad van State komt, net als vorig jaar juli de rechtbank in Amsterdam, tot het oordeel dat Sociale Zaken wel het recht had om het loket te sluiten, maar dat dit besluit te laat op de juiste, wettelijke wijze openbaar werd gemaakt. Het ministerie sloot het ESF-loket op 28 oktober 2005 zonder vooraankondiging, omdat de bodem van de subsidiepot in zicht kwam. Belanghebbenden werden die dag in kennis gesteld op elektronische wijze, via een persbericht en per post. Het besluit werd echter pas op 1 november in de Staatscourant gepubliceerd, zoals wettelijke vereist. Volgens de Raad van State geldt die dag als officiële sluitingsdatum.

Het ministerie heeft gisteren bekendgemaakt dat afgewezen aanvragen die in de tussenliggende periode zijn ingediend alsnog in behandeling worden genomen, als de aanvrager in bezwaar is gegaan tegen de afwijzing.

Onder de subsidieaanvragen die door Sociale Zaken waren afgewezen als ‘te laat’, bevonden zich enkele projecten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder een subsidieaanvraag voor politieopleidingen. Dit leidde tot een conflict tussen staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) en minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD). Een woordvoerster van Sociale Zaken zegt dat deze aanvraag nu ook zal worden bekeken.