Raad wil minister ‘kunst en innovatie’

De Raad voor Cultuur, het belangrijkste adviesorgaan van de overheid op het gebied van cultuurbeleid, pleit in een brief aan kabinetsinformateur Wijffels voor een ‘Minister voor Cultuur, Media en Communicatie.’ Zo'n minister zou niet alleen verantwoordelijk moeten zijn voor cultuur en media, zoals tijdens de laatste kabinetsperiodes het geval was, maar ook voor communicatiebeleid en innovatie. Volgens de Raad lopen die terreinen, ‘bijvoorbeeld als het om de creatieve industrie gaat’ in elkaar over.

Het pleidooi voor een minister van Cultuur is niet nieuw, maar deze nadere functieomschrijving door de Raad voor Cultuur is dat wel. Volgens Kees Weeda, algemeen secretaris van de Raad, onderstreept een ministerie voor Cultuur, Media en Communicatie „het belang van kunst en cultuur in een tijd dat bevolkingsgroepen uit elkaar groeien”. „De Raad wil hiermee niet zozeer het economisch, als wel het maatschappelijk belang van kunst benadrukken,” aldus Weeda.

In de brief pleit de Raad verder voor de opname van een paragraaf over cultuur in het regeerakkoord. Kees Weeda: „Een echte visie graag, niet één zinnetje over het belang van kunst, zoals in het vorige regeerakkoord.” Verder spreekt de Raad opnieuw de wens uit dat 1 procent van de rijksuitgaven aan cultuur wordt besteed. Ook verdient cultuurbeleid volgens de Raad een prominentere plaats in het regeringsbeleid.

De Raad voor Cultuur, een onafhankelijke adviesorgaan, vestigt haar hoop bij dit alles voornamelijk op PvdA-leider Wouter Bos, zegt secretaris Weeda. „De PvdA heeft een brochure gepubliceerd over het belang van kunst. Wouter Bos was aanwezig bij debatten en heeft zich oprecht betrokken getoond. Wij hopen dat kunst bij het nieuwe kabinet hoger op de agenda komt dan tot nu toe het geval was.” In het in november 2005 verschenen De Kracht van Kunst pleitten de Tweede Kamerleden John Leerdam en Jet Bussemaker voor een minister voor Cultuur. Volgens Weeda wordt dit standpunt „breed gedragen”.