Italië bestemming van veel Roemenen

Rome, 4 jan. De Italiaanse katholieke organisatie Caritas schat dat, nu Roemenië lid is van de EU, 60.000 Roemenen per jaar naar Italië zullen komen om er werk te zoeken. Er zijn al 400.000 Roemenen in Italië, waarmee de Roemenen de grootste gemeenschap van buitenlanders in het land is, Volgens Caritas kan Italië niet meer buiten ”het kostbare werk” dat de Roemenen verrichten. In Spanje werken 60.000 Roemenen.