Executie van Saddam en de verraderlijke invloed van de media

Met stijgende verbazing las ik gisteren op de Opiniepagina de weinig rationele, van walging doordrenkte, reacties op het artikel ‘Ophanging is een zege van het recht’ van Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme en de VVD (Opiniepagina, 2 januari). Het geeft eens te meer aan wat een verraderlijke invloed de media hebben.

Het beeld van een beschimpte Saddam Hussein vlak voor zijn executie, doet de verschrikkingen van deze tiran blijkbaar in één moment verbleken. Het is onnodig vernederend dat de executie onder luid gejoel is gefilmd. Ook kunnen vraagtekens worden gezet bij de rechtsgang.

Wanneer de veroordeling echter rechtsgeldig is, kan de enige gepaste straf niet anders zijn dan de doodstraf.

Duizenden nabestaanden van de slachtoffers van Saddam zullen sinds 30 december 2006, naast hun nachtrust, een stuk rechtsgevoel hebben teruggevonden.

Is dat niet waar rechtspraak om draait?

Bart Keuper Utrecht

    • Bart Keuper Utrecht