Trein te laat: minder loon NS-directie

Een Kamermeerderheid wil dat de NS-directie meer salaris inlevert als te veel treinen zijn vertraagd. De Kamer reageert hiermee op het niet halen door NS van zijn eigen streefcijfer van 86 procent punctualiteit.

Reizigersvereniging openbaar vervoer (Rover) schat dat de punctualiteit voor 2006 uitkomt op ongeveer 84 procent. Vooral in de laatste weken van afgelopen jaar waren vele treinen vertraagd: bijna 20 procent. Rover wijt dit aan de invoering van de nieuwe dienstregeling. Ook de reizigerswebsite treinreiziger.nl verwacht dat de punctualiteit in 2006 het streefcijfer van 86 procent niet zal halen en net als in 2005 zal uitkomen op 84,7 procent.

CDA, PvdA en SP vinden dat NS moet worden ‘afgerekend’ op de vertragingen. Eddy van Hijum, Tweede Kamerlid voor het CDA, noemt de punctualiteitscijfers „erg teleurstellend. We moeten met betere prestatieprikkels voor het management komen.” Sharon Dijksma (PvdA) steunt die mening: „Als de doelstellingen wel worden gehaald, beloont de top van NS zich flink, dan moet ook het omgekeerde gelden.” Ook de SP is voor het financieel ‘straffen’ van de NS-bestuurders. „We hebben toch al moeite met de hoge salarissen bij dit soort bedrijven met een maatschappelijke functie”, zegt het Kamerlid Emile Roemer.

NS toont zich in een reactie verbaasd over de meningen in de Kamer. „De salarissen van de drie directieleden zijn al gekoppeld aan prestatie”, zegt een woordvoerder. „Het gaat daarbij niet alleen om punctualiteit, maar ook om de hoogte van het bedrijfsresultaat, en het terugdringen van het ziekteverzuim.” Vorig jaar leverde president-directeur Aad Veenman bijna 50.000 euro in op zijn variabele beloning (bonus) omdat de prestaties niet werden gehaald. Van Hijum zegt zich hier bewust van te zijn. „Maar we willen dat de positie van de klanten van NS weer voorop komt te staan. Punctualiteit moet bij de afweging zwaarder gaan wegen dan de andere factoren. NS heeft een maatschappelijke functie en een goed bedrijfsresultaat is niet per se goed voor de reiziger.” Begin 2008, zo is eerder door NS en de de regering afgesproken, komt er een ‘ijkmoment’ waarop wordt gekeken of de gestelde prestatienormen juist zijn. De Kamermeerderheid stelt nu al dat de normering dan moet worden aangepast.