O-Europabank laat Sachalin wellicht los

Londen. De Oost-Europabank (EBRD) trekt zich mogelijk terug uit Sachalin 2, het grote olie- en gaswinningsproject in Rusland. Door de nieuwe eigendomsverhoudingen ligt het minder voor de hand dat de bank blijft deelnemen in het project, zo heeft een woordvoerder van de ontwikkelingsbank gisteren verklaard. Besluiten zijn volgens hem nog niet genomen. Vorige maand kreeg de Russische regering via staatsbedrijf Gazprom feitelijk de macht over het megaproject. Daarom is het de vraag of er voor de Oost-Europabank nog een rol is weggelegd in Sachalin 2. De bank richt zich voornamelijk op projecten waarbij private partijen betrokken zijn. Sinds het begin van de jaren negentig heeft de EBRD verscheidene voormalige Sovjetrepublieken geholpen de ommezwaai te maken naar een markteconomie.