‘Israël pakte Libanonoorlog verkeerd aan’

De Israëlische generaal Dan Halutz, chef-staf van de strijdkrachten, heeft gisteren voor het eerst erkend dat er tijdens de oorlog tegen Hezbollah in Libanon van afgelopen zomer „ernstige fouten” zijn gemaakt.

Vooralsnog denkt Halutz niet aan aftreden.

Aan het slot van een geheime tweedaagse conferentie waar 600 topofficieren aan deelnamen, zei Halutz dat het leger er niet in was geslaagd de katjoesja-stellingen van Hezbollah in zuidelijk Libanon uit te schakelen. Ook hadden er tussen de generale staf en het noordelijk commando grote communicatiestoringen plaatsgehad.

Ook het feit dat de bevrijding van de twee ontvoerde soldaten tot militair doel was verheven, noemde hij verkeerd. Achteraf gezien hadden de Hezbollahstellingen met een tijdig en grootschalig grondoffensief uitgeschakeld moeten worden.

Halutz vertelde dat in een aantal gevallen topofficieren orders niet correct hebben uitgevoerd en dat in een aantal gevallen veldcommandanten zelfs weigerden orders uit te voeren. Het zou gaan om bevelen om bepaalde stadjes en dorpen in Zuid-Libanon binnen te vallen. Halutz suggereerde dat de discipline in het leger tijdens de oorlog ver te zoeken was.

Halutz onderschrijft daarmee de conclusies van in totaal elf interne onderzoeken die sinds augustus zijn ingesteld. Militaire historici, zoals Martin van Creveld van de Hebreeuwse Universiteit, hebben op basis van deze onderzoeken geconcludeerd dat het leger door de 40-jarige bezetting van de Palestijnse gebieden is verzwakt. „Als je tegen de zwakken vecht, word je zelf zwak”, aldus Van Creveld in The Jerusalem Report.

Dat Halutz geen persoonlijke conclusies trekt wordt in de Israëlische media scherp gekritiseerd. Zelf zei hij gisteren dat het chef-stafschap geen populariteitsshow is waarin gewone Israëliërs hun stem kunnen uitbrengen. Halutz zei het als zijn verantwoordelijkheid te zien uit het falen van het leger de juiste conclusies te trekken ten behoeve van hervormingen.

Eind februari echter worden de eerste conclusies gepresenteerd van het door de regering ingesteld Winograd-comité, vernoemd naar de voorzitter. Als deze juristen en generaals, die de politieke en militaire besluitvorming onderzoeken, hem ook verantwoordelijk stellen voor wat in Israël „de eerste verloren oorlog” (Yedioth Ahronot) wordt genoemd dan stapt hij wel op. Ook minister van Defensie Amir Peretz zal dan aftreden.