Hoge functionarissen Irak filmden executie

Twee hoge Iraakse regeringsfunctionarissen maakten met hun mobiele telefoons opnamen van de executie van de afgezette Iraakse leider Saddam Hussein, zo heeft de Iraakse aanklager Munqith al-Faroon onthuld. Uit dergelijke video-opnames die later op internet werden gepubliceerd en door het Arabische televisiestation Al-Jazeera uitgezonden bleek dat bewakers en/of getuigen Saddam hadden beschimpt en onder andere de naam van de shi’itische krijgsheer Muqtada Sadr hadden geroepen. Ook werd de feitelijke ophanging getoond. Daardoor werden de tegenstellingen tussen sunnieten en shi’ieten nog verscherpt. Premier Nouri al-Maliki gaf maandag opdracht een onderzoek in te stellen.

The New York Times schreef vandaag van Faroon te hebben vernomen dat een van de twee functionarissen nationaal veiligheidsadviseur Muwafaq al-Rubaie was. Faroon ontkende dat vanmiddag tegenover het persbureau AP.

Maar hij herhaalde zijn eerdere uitspraken tegen een Deense televisiezender dat hij twee hoge regeringsfunctionarissen had zien filmen met hun mobiele telefoons. „Ik weet hun namen niet maar ik zou hun gezichten herkennen.”

Rubaie was vandaag niet bereikbaar. Rubaie zei zaterdag na de executie dat Saddam „gebroken en zwak” leek toen hij naar zijn dood werd gevoerd en dat de procedure vlekkeloos verliep, wat allemaal door de video-opnamen werd gelogenstraft.

Faroon, assistent-aanklager tijdens het eerste proces tegen Saddam, dat in het doodvonnis resulteerde, en hoogste aanklager in het lopende proces over de massamoord op Koerden eind jaren tachtig, zei dat 14 Iraakse functionarissen, onder wie hijzelf, en drie beulen tijdens de terechtstelling aanwezig waren. Ze waren met een Amerikaanse legerhelikopter overgebracht naar het hoofdkwartier van de vroegere militaire inlichtingendienst, waar Saddam ter dood werd gebracht in een executieruimte die jarenlang door zijn eigen mensen was gebruikt.

Volgens Faroon waren alle mobiele telefoons voor de vlucht ingenomen, maar hadden de per auto gearriveerde lijfwachten van de twee functionarissen de telefoons aan hen toegespeeld. Tegen de Deense televisie zei hij dat het mogelijk om geld ging, en dat in dat geval een onderzoek niet nodig was. „De executie was geen geheim. Het filmen was niet tegen de wet.”

De aanklager zei ook dat hij had gedreigd weg te gaan als het tumult niet ophield – hij was het die op de gewraakte opnamen smeekte „hiermee op te houden”. In dat geval had de executie moeten worden gestaakt.

Een Amerikaanse legerwoordvoerder zei vanochtend dat de VS alle veiligheidsmaatregelen rond de executie, inclusief het fouilleren op mobiele telefoons, aan de Iraakse autoriteiten hadden overgelaten. Hij zei ook dat „wij het anders zouden hebben aangepakt”.

Ook de Iraakse president Talabani, verklaard tegenstander van de doodstraf, distantieerde zich van de executie. Hij liet weten niet op de hoogte te zijn geweest wanneer Saddam zou worden opgehangen.

(AP, Reuters, AFP)