Fysici maken stabiele atomen van hassium

Rotterdam. Een internationaal team fysici heeft bij het Duitse Gesellschaft fur Schwerionenforschung vier 270-hassium atoomkernen gemaakt. Het gaat om zware en `dubbelmagische` atoomkernen die stabieler zijn dan atoomkernen van nagenoeg even zware elementen en isotopen. Die eigenschap danken ze aan de aantallen protonen en neutronen in hun kern. Deze kerndeeltjes vullen in atoomkernen opeenvolgende `schillen`, waarvan de eigenschappen vastgelegd zijn door de regels van de quantummechanica. Bij 270-hassium (108 protonen en 162 neutronen) zijn ook de buitenste schillen volledig gevuld met protonen en neutronen, hetgeen tot stabiliteit leidt (en `dubbelmagisch` wordt genoemd). De vier 270-hassiumkernen die door versmelting van 26-magnesium en 248-curium ontstonden, werden indirect geïdentificeerd, aan de hand van hun vervalproducten. De bijbehorende en relatief lange halfwaardetijd was 22 seconde, aldus de fysici in Physical Review Letters. (NRC)