Correcties & aanvullingen

Juristen

Bij het artikel Juristen moeten sneller denken en rennen (2 januari, pagina 10 en 11) zijn de onderschriften bij de foto's van twee van de vijf geïnterviewde juristen verwisseld. Onderstaand de correcte namen bij de betreffende foto's. De foto's werden gemaakt door Roger Cremers.

The Riplets

In het foto-onderschrift bij het artikel Rock-'n'-roll redding van The Riplets (2 januari, pagina 26) ontbrak de naam van de fotograaf. De foto werd gemaakt door Daniel Baggerman.