Aantal onverzekerde gereformeerden verdubbeld tot 11.000

Den Haag. Het aantal orthodoxe christenen dat bewust niet is verzekerd, is vorig jaar verdubbeld. In Nederland wonen ongeveer 11.000 mensen die door hun levensovertuiging bezwaren hebben tegen verzekeringen, waaronder de AOW en WW. Zij maken gebruik van een speciale regeling om onder die verplichting uit te komen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) schrijft die stijging toe aan de komst van de nieuwe Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006, waardoor iedereen (ook minderjarigen) verplicht is zich te verzekeren tegen ziektekosten. Gemoedsbezwaarden kunnen de SVB vragen om vrijstelling van premies. De meeste verzekeringsweigeraars wonen in delen van Gelderland (40 procent), Zuid-Holland (25 procent), Utrecht en Zeeland, waar relatief veel gereformeerden wonen. Zo is 4,88 procent van de inwoners van Neder-Betuwe niet verzekerd. Ongeveer eenderde van de gemoedsbezwaarde huishoudens bestaat uit kinderrijke gezinnen. De SVB, die de administratie bijhoudt van alle geregistreerde gemoedsbezwaarden, kan ontheffing verlenen van de premieplicht. In plaats van premie betalen de gemoedsbezwaarden hetzelfde bedrag aan loonbelasting. Dat wordt gestort op een spaarrekening waarop weigeraars voor bijvoorbeeld hun zorgkosten een beroep kunnen doen.