Verdubbeling van niet-verzekerden uit geloofsredenen

Den Haag, 2 jan. Het aantal mensen dat uit geloofsovertuiging geen verzekeringen afsluit, is vorig jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De invoering van de nieuwe verplichte zorgverzekering in 2006 heeft voor een forse stijging (tot 11.000) van het aantal geregistreerde gemoedsbezwaarden gezorgd. Vroeger konden mensen zich vrijwillig verzekeren tegen ziektekosten. Gemoedsbezwaarden die Gods almacht niet in twijfel willen trekken met een verzekering, moeten zich sinds 2006 melden bij de SVB. Ook werden vorig jaar voor het eerst kinderen apart geregistreerd.