Van Vollenhoven wil minister van Veiligheid

Er moet een minister van Veiligheid komen om een oplossing te bieden voor het ontbreken van eenheid in veiligheidsbeleid. Daarvoor pleit de voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid, Pieter van Vollenhoven. Zo’n minister zou het belang van veiligheid in overheidsbeleid beter kunnen waarborgen dan nu gebeurt.

Volgens Van Vollenhoven, in een interview in het NOS-journaal gisteren, proberen alle overheidsinstanties „zelf het wiel uit te vinden” op veiligheidsgebied, en gebruiken zij daarvoor allemaal verschillende instrumenten en regels. Dat leidt tot onduidelijkheid, zegt Van Vollenhoven.

Een minister van Veiligheid zou volgens hem niet alleen over de fysieke veiligheid (rampen en ongevallen) moeten waken, maar zich ook bezig moeten houden met zogeheten sociale veiligheid, zoals criminaliteit en terrorisme.

Het voorstel van Van Vollenhoven betekent niet dat één minister op al die terreinen de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid krijgt. „Iedereen mag zijn verantwoordelijkheid houden.” De door hem gewenste minister zou „de regie” moeten voeren, bijvoorbeeld door toezichtprocedures op elkaar te laten lijken.

Andere voorbeelden die Van Vollenhoven noemt, zijn het beter beschermen van klokkenluiders (die problemen binnen organisaties bekend maken) en het vergemakkelijken van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid en individuele ambtenaren.

Van Vollenhoven pleit voor een „maatschappelijk debat” over de vraag wie verantwoordelijk is voor de veiligheid. Doordat de overheid zich terugtrekt, is volgens hem onduidelijkheid ontstaan over wie voor de veiligheid moet zorgen: de overheid, of ondernemers. De Onderzoeksraad zal dat debat aanzwengelen, zegt Van Vollenhoven.

Vorig jaar leidde een kritisch rapport van de raad over de toedracht van de Schipholbrand tot het aftreden van twee ministers. Toen schreven de onderzoekers al dat de overheden die de veiligheid moesten garanderen, vooral naar de verantwoordelijkheid van anderen wezen.