Schapen halen voor het Offerfeest

Islamitische mannen halen zondag een ritueel geslacht schaap bij Slachthuis Yakhlaf in Zaandam. De dieren vormen een belangrijk deel van het Offerfeest, dat op oudejaarsdag begon.

Tijdens het Offerfeest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim bereid was zijn oudste zoon te offeren aan Allah. Ibrahim kreeg van Allah de opdracht dat hij zijn liefde en trouw aan hem moest bewijzen door datgene op te offeren wat hem het meest dierbaar was. Toen Ibrahim zijn zoon wilde doodsteken, kwam er een engel die zei dat een schaap de plaats van zijn zoon mocht innemen.

Het Offerfeest moet de moslim er aan herinneren dat hij bereid is om alles op te offeren voor Allah, zoals Ibrahim zijn zoon wilde opofferen. Armoedebestrijding en hulp aan behoeftigen spelen tijdens het driedaagse feest een grote rol. De ritueel geslachte dieren worden gedeeld met familie, buren en armen.

Dit jaar zamelt de Stichting Samenwerkende Moslim Hulporganisaties vlees in bij twaalf islamitische slagerijen in Nederland. Het vlees wordt verwerkt in worsten en Turkse pizza’s en is bestemd voor voedselbanken en sociale restaurants. Op die manier wil de Moslimgemeenschap bijdragen aan de armoedebestrijding in ons land.

Het Offerfeest duurt nog tot morgen en wordt in Nederland door ongeveer een half miljoen moslims gevierd.