Rotterdam zoekt internationale kunstenaars

ROTTERDAM, 2 jan. Rotterdam wil aantrekkelijker worden als tijdelijke of permanente vestigingsplaats voor internationale kunstenaars. De stad heeft met haar 160 verschillende nationaliteiten voldoende potentie, maar het huidige internationale cultuurbeleid is te onsamenhangend en te beperkt. Dat schrijft de Rotterdamse Raad voor kunst en cultuur (RRKC) in een advies aan het gemeentebestuur. Volgens de RRKC is de culturele diversiteit in de stad zo groot dat geen sprake is van een internationale, maar van een `trans-nationele stad`. Er is sprake van uitwisseling tussen verschillende nationaliteiten, maar ook tussen verscheidene culturen. ”Het internationa- le karakter van de Rotterdamse economie en de haven is evident. Het internationale karakter van het culturele leven is net zo zonneklaar. Maar beleidsmatig en instrumenteel is Rotterdam daar onvoldoende op toegerust”, aldus het advies.