Rookmelder misschien betere investering dan sparen

G oede voornemens op financieel gebied zijn net zo moeilijk vol te houden als het voornemen minder te eten of te stoppen met roken. Veel goede voornemens die met geld te maken hebben, kunnen echter relatief makkelijk een automatisme worden. Maak daar gebruik van.

Betaal jezelf. Een van de klassiekers is het ‘betaal jezelf eerst’-principe. Dit is gebaseerd op de vaststelling dat, hoewel de meesten van ons hard voor ons geld werken, we er in de praktijk relatief weinig aan overhouden.

Sterker, omdat we nooit aan onszelf denken als crediteur grijpen we vaak mis. Na het ontvangen van salaris betalen we de vaste lasten en de boodschappen. De overheid is dan al betaald: de sociale heffingen zijn van het loon afgetrokken voordat we het in handen kregen. Door jezelf als belangrijkste crediteur het eerste uit te betalen, kun je ongemerkt een klein kapitaal bij elkaar sparen.

Tot zo’n 10 procent van het netto maandinkomen kan op die manier opzij worden gezet zonder dat we het merken. Opvallend genoeg blijkt in de praktijk – hoge lasten of een erg laag inkomen daargelaten – dat het uitgavenpatroon zich automatisch aan de nieuwe situatie aanpast. Maak daarom vandaag nog een automatische spaaropdracht aan en laat maandelijks, direct na het storten van het inkomen, een bedrag overboeken.

Administratie. Het bijhouden van de administratie is voor velen een saaie bezigheid. Toch is het een van de beter betaalde klussen binnen een huishouden. Jaarlijks worden honderden euro’s vergeten door slordigheid of onwetendheid. Denk aan fiscaal aftrekbare ziektekosten, declaraties die moeten worden ingeleverd bij de werkgever en aan te

goedbonnen. De door de Amerikaan David Allen ontwikkelde aanpak van informatieverwerking voor het bedrijfsleven kan ook voor de privé-administratie zijn nut bewijzen.

Allen pleit in zijn boek Getting T

hings Done voor een wekelijkse financiële schoonmaak. Alles wat gedaan moet worden – dat anders in het hoofd blijft rondspoken of op een stapel belandt – wordt opgeschreven en systematisch afgewerkt. Ontdoe wekelijks – vrijdag is volgens hem de beste dag – uw portefeuille van bonnen en verwerk de stapel post. Verdeel de papieren over mapjes: ‘belasting 2006’, ‘declaraties januari’, etc. Idealiter zit in zo’n mapje ook het declaratieformulier (en de portvrije envelop), waarop de uitgaven kunnen worden ingevuld.

Een gedegen administratie maakt het ook makkelijker een einde te maken aan zaken die ongemerkt geld kosten. Zoals rood staan op de betaalrekening. Deze manier van financiering is, gezien de jaarlijkse effectieve rente die kan oplopen tot soms 18 procent, de duurste variant van lenen. Kijk ook kritisch naar automatische afschrijvingen voor bijvoorbeeld loterijen of vaste klantenkaarten.

Risico’s. Houd ook rekening met de risico’s. Zijn er liquide middelen beschikbaar om dit jaar een periode van drie maanden zonder inkomen te overbruggen? Zo lang duurt het meestal om noodvoorzieningen te treffen, zoals het aanvragen van een uitkering bij ontslag. Leg zonodig een buffer aan om deze periode op te vangen. Maak weloverwogen keuzes; een uitvaartverzekering is niet nodig als er voldoende financiële middelen zijn. Maar zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar als een van de kostwinners binnen het gezin onverhoopt wegvalt? Sluit zonodig een overlijdensrisicodekking af om een inkomensterugval af te dekken. Plaats elke keuze in perspectief, niet elk risico kan worden afgedekt door geld opzij te zetten. Uiteindelijk kan een rookmelder van 15 euro een betere investering zijn dan een studiespaarplan van 10.000 euro voor de kinderen.

Cleo Scheerboom

Zie ook de site van David Allen: www.

davidco.com

    • Cleo Scheerboom