Onthoofdingsfilmpjes voor de huwelijksnacht

J. Groen, A. Kranenberg: Strijdsters van Allah. Radicale moslima’s en het Hofstad-netwerk. Meulenhoff / de Volkskrant, 382 blz. € 18,50.
J. Groen, A. Kranenberg: Strijdsters van Allah. Radicale moslima’s en het Hofstad-netwerk. Meulenhoff / de Volkskrant, 382 blz. € 18,50.

J. Groen, A. Kranenberg: Strijdsters van Allah. Radicale moslima’s en het Hofstad-netwerk. Meulenhoff / de Volkskrant, 382 blz. € 18,50.

Het begon in 2004. Toen bezochten Volkskrant-verslaggevers Jannie Groen en Annieke Kranenberg een rechtszitting tegen Samir A. en troffen op de publieke tribune enkele achter een niqaab verstopte vrouwen aan, die duidelijk meer wisten van dit terreurnetwerk dat we inmiddels kennen als de Hofstadgroep. De journalistes wisten het vertrouwen te winnen van enkele van deze jonge vrouwen en spraken zo’n twee jaar met enige regelmaat met onder anderen Oum Osama.

Zoals wanneer men een kloosterorde ingaat, leggen de leden van deze broederschappen hun eigen naam af. De vrouwen, meestal nog maar net rond de twintig, heten allen Oum: ‘moeder’– een naam die past bij hun traditionele opvattingen over de seksen. Daarachter kiezen ze een voornaam. Oum Osama is een jonge Nederlandse moslima die met die naam uitdrukt dat Osama Bin Laden haar inspirerende voorbeeld is.

Groen en Kranenberg bieden weinig analyse maar wel een schat aan materiaal over het doen en denken van deze jonge vrouwen. We kunnen eruit leren dat er nauwelijks wordt gewerkt (een uitkering innen van de vijandige overheid mag: dat is ‘oorlogsbuit’), en dat het hun mede daardoor lukt zich op te sluiten in dit geïsoleerde clubje. Daar vinden even bizarre als griezelige debatten plaats. Nu eens bespreekt men de vraag of een takfir – een aanhanger van de islamstroming waartoe zij zich rekenen – iedereen mag doden die zij als ongelovige beschouwt; dan weer houdt men zich intensief bezig met de vraag of een bepaald kleurstofje in het eten is toegestaan.

Voor buitenstaanders is de Hofstadgroep een promiscue gemeenschap. Zelf dekt men dit toe met de praktijk van het islamitisch huwelijk. Om het verbod op seks voor het huwelijk niet te overtreden, kan er op elk moment overal worden getrouwd, zonder enige officiële vastlegging. Mannen mogen er vier vrouwen op na houden. Zodoende kon Nouredine el F. zowel getrouwd zijn met Soumaya S., die nu vast zit, als met Malika, wier huwelijksnacht als zestienjarige bestond uit het eindeloos bekijken van onthoofdingsfilmpjes. Om eraan te wennen. Zoals met elke fanatieke sekte, of die nu religieus is of politiek, is het engst van alles aan deze radicalen hun overtuiging van de eigen morele superioriteit en van het recht om tegelijk voor rechter en executeur te mogen spelen. Wat is mooier dan een martelaarsdood te sterven? Dat is de uitverkorene te zijn die Ayaan Hirsi Ali doodt. En dan naar het hiernamaals.

Jolande Withuis

    • Jolande Withuis