Maagzuurpil verhoogt kans op gebroken heup

Maagzuurremmers verhogen de kans op een heupbreuk met 40 procent. Dat percentage geldt als een matig verhoogd risico, maar met 1,5 miljoen Nederlandse gebruikers kan het toch om veel botbreuken gaan.

De Amerikaanse onderzoekers die het verhoogde risico van de zogenaamde protonpomp-remmers voor het eerst vaststelden, vonden dat onder elke duizend vijftigplussers die langdurig maagtabletten slikten, per jaar vier heupfracturen voorkwamen. Niet-slikkers kregen per jaar 1,8 heupbreuken per duizend mensen. Correctie voor dosis en duur leidt tot een 40 procent verhoogd risico, als een patiënt de pillen langer dan een jaar slikt. Het onderzoek verscheen vorige week in het Journal of the American Medical Association.

Protonpompremmers zijn de meest gebruikte maagtabletten. In Nederland zijn vooral omeprazol (merknaam Losec), pantoprazol (merknaam Pantozol) en esomeprazol (merknaam Nexium) populair. Omeprazol is het meest voorgeschreven, met in 2005 ruim 760.000 gebruikers, volgens de GIP-medicijnendatabank van het College voor Zorgverzekeringen. Op het massaal voorschrijven van maagzuurremmers is kritiek, omdat opkomend maagzuur ook overgaat door gezonder te eten.

Er was een duidelijke stijging van het botbreukrisico bij mensen die de maagzuurremmers al veel langer slikten en bij mensen die een hoge dosis namen. Dat geeft aan dat de pillen echt een oorzaak zijn van de heupbreuken.

Toch houden de onderzoekers een slag om de arm. Zij pleiten voor meer onderzoek, omdat ze de eersten waren die in een groot onderzoek – bij ruim 13.500 vijftigplussers die een heup braken en ruim 135.000 controlepersonen – het verband tussen heupfracturen en protonpompremmers vaststelden.

In de onderzoekswereld geldt nog steeds: één onderzoek is geen onderzoek. Aan de andere kant: er is al aangetoond dat het voor sterke botten noodzakelijke mineraal calcium slechter uit de voeding wordt opgenomen bij mensen die maagzuurremmers slikken. Dat kan tot zwakkere botten leiden, en dus de kans op een gebroken heup vergroten.