Geen beter toezicht bij corporaties

Amsterdam, 2 jan. Commissarissen van woningcorporaties slagen er ondanks groeiende verwachtingen in de samenleving nauwelijks in om beter verantwoording af te leggen over het toezicht dat zij houden.Pagina 9