Aanpassen dopelijst alleen is niet genoeg

Gisteren is de nieuwe dopinglijst van het wereldantidopingbureau WADA van kracht geworden. De belangrijkste wijzigingen betreffen de vrijgave van alcohol voor biljarters en de opheffing voor schakers van het verbod op het gebruik van bètablokkers, bedoeld om de bloeddruk te verlagen en de hartslag te reguleren.

Die marginale aanpassingen van de lijst met verboden middelen zijn exemplarisch voor het internationale dopingbeleid. Kleine problemen zijn opgelost, grote zaken zijn blijven liggen. Twee voorbeelden: de epotest wordt ook in 2007 toegepast, ook al hebben Belgische wetenschappers de ondeugdelijkheid ervan aangetoond en voor testosteron blijft de t/e-ratio (verhouding tussen epitestosteron en testosteron) 1:4, ook al bestempelen deskundigen, onder wie prof. Christine Ayotte, hoofd van het dopinglaboratorium in Montreal, dat uitgangspunt op z’n zachts gezegd als arbitrair.

Het formuleren van een fair dopingbeleid blijft ook in 2007 een utopie, om de simpele reden dat het gevecht tussen de rekkelijken en de preciezen blijft voortduren. En de hardliners hebben nog steeds de overhand, want alle voortekenen wijzen erop dat in 2007 tot strengere straffen wordt besloten. De sfeer van de harde hand hangt rond de evaluatie van de wereldantidopingcode die momenteel gaande is en in november moet leiden tot een aanpassing van de spelregels die sinds de Spelen in Athene (2004) voor nagenoeg alle sporten gelden.

Alle evaluaties ten spijt komt de sportgemeenschap maar niet met een betrouwbare juridische basis voor het dopingprobleem. Wielrenners Jan Ullrich krijgt een beroepsverbod op basis van verdenkingen. Het feit dat zijn naam voorkwam op de klantenlijst van de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes bleek genoeg reden voor een verbanning uit het peloton door de gezamenlijke wielerploegen. Maar bewijzen, ho maar. Rechtelozer kan een regeling niet worden toegepast. En het bewijst de dubieuze rol van WADA, dat in dopingzaken zowel als aanklager en rechter optreedt, maar oud-Tourwinnaar Ullrich geen enkele juridische bescherming biedt.

Niet alleen de antidopingcode, maar het complete dopingbeleid is aan een grondige evaluatie toe.

Henk Stouwdam

    • Henk Stouwdam