Cultuur

18.00 uur. Wat ga je eten? Lastig, zoveel keus. De kruidenier van nu doet niet meer alleen in Hollandse en koloniale waren. Het is een superbazaar met producten uit alle windstreken, al of niet bereid volgens spijswetten van elders. De verte is bereikbaar geworden, en verschillen tastbaar.

De combinatie van bewustzijn en taalvermogen biedt de mens ontelbare mogelijkheden om al symboliserend vorm en zin te geven aan samenleven: te communiceren, te produceren, te verdelen, te normeren, te disciplineren, te organiseren en te reflecteren over liefde, leven en dood. Kortom: cultuur te scheppen. De variatie in oplossingen en verhalen is groot. De moderne mens heeft zich in 60.000 jaar verspreid over de aardbol. Die reis begon in Afrika en eindigde in Nieuw-Zeeland. Onderweg ontstond de culturele diversiteit waarover Alexander de Grote, Romeinse legioenen, de ruiterij van Djengis Khan, de Chinese admiraal Cheng Ho en West-Europese ontdekkingsreizigers zich verbaasden.

Sindsdien is de wereld door elkaar geschud. Bijna overal vind je sporen van verwestersing, maar anderen beïnvloeden ons en mondialisering lokt een reflex uit: vasthouden aan eigen identiteit. De oude verhalen, die blijven je bij.