SP’er kritiseert onderzoek Grondwet

Het opiniebureau TNS NIPO schetst een „onjuist beeld” van de steun van Nederlanders voor de Europese Grondwet. Deze steun is veel minder groot dan het bureau doet voorkomen in de eerder deze week gepubliceerde Eurobarometer, het halfjaarlijkse opinieonderzoek inde Europese Unie.

Deze kritiek uit Tweede-Kamerlid Harry van Bommel (SP) vanmorgen in nrc.next. De parlementariër, een van de leiders van de succesvolle nee-campagne van vorig jaar tegen het Europees Grondwettelijk Verdrag, wijst op een deze week gepubliceerde opiniepeiling van Maurice de Hond over hetzelfde onderwerp. Op de vraag van het bureau van De Hond of Nederland alsnog moet instemmen met het Grondwettelijk Verdrag, antwoordt 75 procent ‘nee’.

De kwestie is relevant, omdat de druk op Nederland toeneemt alsnog akkoord te gaan met het Grondwettelijk Verdrag of een (lichte) aanpassing ervan. Vorige week werd bekend dat achttien Europese lidstaten die de Europese Grondwet hebben geratificeerd, samen gaan overleggen over de vraag of en hoe de Grondwet alsnog zo ongeschonden mogelijk kan worden ingevoerd.

In een reactie op de kritiek van Van Bommel wijst Remco Frerichs van TNS NIPO erop dat de resultaten van beide onderzoeken minder haaks op elkaar staan dan Van Bommel stelt. „Een meerderheid van de Nederlanders is weliswaar nog steeds tegen déze Grondwet”, zegt Frerichs, „maar niet tegen een Grondwet als zodanig, zo blijkt uit beide onderzoeken.” Immers, op de vraag van De Hond ‘Kunt u zich voorstellen dat er een grondwet komt voor de EU waar u voor zult stemmen”, zegt 59 procent ja. Dat komt in de buurt van de 65 procent steun die TNS NIPO peilde voor de wens tot nieuwe onderhandelingen die leiden tot een nieuwe Europese Grondwet, aldus Frerichs.